NuffnangX

Saturday, 1 October 2011

MENGENAL SUKUKATA TERBUKA (KV)

ABM 4 - Mengenal sukukata terbuka. Murid perlu menyebut sukukata tersebut dan mengeja perkataan (konsonan b, c, d, g, h). 

                                                                          Klik & 'Copy & paste'                Murid perlu menyebut sukukata tersebut dan mengeja perkataan (konsonan j, k, l, m, n)                                                                          Klik & 'Copy & paste'
                             Murid perlu menyebut dan mengeja perkataan (konsonan p, r, s, t, f, v, w, y, z)                                                                          Klik & 'Copy & paste'

No comments:

Post a Comment