NuffnangX

Saturday, 1 October 2011

MENGENAL HURUF KONSONAN

ABM 3 - Mengenal huruf konsonan. Murid menamakan gambar dan menyebut huruf awalnya. Huruf konsonan ialah selain daripada huruf vokal (a,e,i,o,u).


                                                                          Klik & 'Copy & paste'

No comments:

Post a Comment