NuffnangX

Wednesday, 20 August 2014

KBAT - KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGIDefinisi kemahiran berfikir aras tinggi adalah:

Keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.

KBAT adalah ;
•Kesinambungan kepada KBKK
•Memberi fokus kepada kemahiran berfikir aras tinggi iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta
•Penekanan dalam kurikulum, pedagogi, pentaksiran, kokurikulum, sokongan komuniti dan swasta, bina upaya serta sumber

No comments:

Post a Comment